Comfiwave – חבישות משלימות ללילה וליום

חבישות קומפי וייב הינן החבישות היחידות בתחום ובעלות פטנט. המתאימות לשימוש ביום ולשינה בלילה בצורת שרוול לחץ אך בניגוד לשרוול אלסטי רגיל אשר אסור לישון איתו עם הקומפי מותר ! הקומפי וייב מאווררות ונעימות, מוצר זה מתאים לבצקות / לימפאדמה מסוגים שונים / בעיות ורידיות ועוד.